Call for paper

2019-10-07

Gadaa Journal, a Multidisciplinary Bilingual Journal of the Institute of Oromoo Studies (IOS) invites interested contributors to submit scholarly manuscripts pertinent to Oromoo life and work (Jiruufi Jireenya) for publication for its January 2020 Issue (Vol. 3, No.1).

=============================================================================================

Barruulen Gadaa, barruulee akaakuu beekumsa daneessaa Dhaabbata Qorannoo Oromoon (Dh.Q.O)maxxanfamu, Jildii 3 ffaa, Lakkoofsa 1 ffaa (Amajji 2020) maxxansiisuuf qorannoolee Jiruufi Jireenya Oromoo irratti xiyyeeffatan hayyoonni/qorattoonni akka gumaacha taasisan barbaada.