[1]
Balaay, A., Fayyeeraa, L., Tasfaayee, B., Balaay, L. and Abdulqaadir, A. 2022. Fuulleffannaa Teeknikaa Walaloowwan Zalaalam Abarraa. Gadaa Journal. 5, 1 (Jun. 2022), 68-93.