(1)
Balaay, A.; Fayyeeraa, L.; Tasfaayee, B.; Balaay, L.; Abdulqaadir, A. Fuulleffannaa Teeknikaa Walaloowwan Zalaalam Abarraa. GJ 2022, 5, 68-93.