Balaay, Ashannaafii, Lachiisaa Fayyeeraa, Birhaanuu Tasfaayee, Likkituu Balaay, and Abdurahmaan Abdulqaadir. 2022. “Fuulleffannaa Teeknikaa Walaloowwan Zalaalam Abarraa”. Gadaa Journal 5 (1), 68-93. https://journals.ju.edu.et/index.php/gadaa/article/view/4006.