[1]
A. Balaay, L. Fayyeeraa, B. Tasfaayee, L. Balaay, and A. Abdulqaadir, “Fuulleffannaa Teeknikaa Walaloowwan Zalaalam Abarraa”, GJ, vol. 5, no. 1, pp. 68-93, Jun. 2022.