Bayyisaa, A., F. Bayyisaa, and M. Hirpassaa. “Qaaccessa Ga’umsa Qabiyyee Qorumsa Afaan Oromoo Barsiisaa Dareen Qophaaye: Waa’ee Mana Barumsaa Sad. 2ffa Ambootti, Kutaa 9ffaa”. Gadaa Journal, Vol. 3, no. No. 2, June 2020, pp. 82-104, https://journals.ju.edu.et/index.php/gadaa/article/view/2510.