Balaay, Ashannaafii, Lachiisaa Fayyeeraa, Birhaanuu Tasfaayee, Likkituu Balaay, and Abdurahmaan Abdulqaadir. “Fuulleffannaa Teeknikaa Walaloowwan Zalaalam Abarraa”. Gadaa Journal 5, no. 1 (June 30, 2022): 68-93. Accessed March 25, 2023. https://journals.ju.edu.et/index.php/gadaa/article/view/4006.