1.
Bayyisaa A, Bayyisaa F, Hirpassaa M. Qaaccessa Ga’umsa Qabiyyee Qorumsa Afaan Oromoo Barsiisaa Dareen Qophaaye: Waa’ee Mana Barumsaa Sad. 2ffa Ambootti, Kutaa 9ffaa. GJ [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2021May8];3(No. 2):82-104. Available from: https://journals.ju.edu.et/index.php/gadaa/article/view/2510