1.
Balaay A, Fayyeeraa L, Tasfaayee B, Balaay L, Abdulqaadir A. Fuulleffannaa Teeknikaa Walaloowwan Zalaalam Abarraa. GJ [Internet]. 2022Jun.30 [cited 2023Mar.25];5(1):68-3. Available from: https://journals.ju.edu.et/index.php/gadaa/article/view/4006